Start et nytt emne

Ikke tillate opprettelse av anmodning om utbetaling på avsluttet tilsagn

Problemstilling fra forvalter.

 

Eg er litt usikker på korleis butikkar klarer å få dette til, men det er visst muleg å be om utbetaling på tilsegn som er avslutta. Eg har tatt printscreen på sak nr. 2016-0184 og lagt til vår rekneskapsførar no, og håper at våre interne rutiner oppdagar at tilsegnet her er inndratt og saka avslutta i august før det blir foretatt utbetaling.


Men kan du sjå om der er nokon mulighet til å ikkje kunne be om utbetaling på avslutta saker? I dette tilfellet er ikkje tilsegnet frå juni akseptert, midlane vart dermed inndratt i august og brukt til nye tilsegn. Men utbetalingsanmodning er innsendt i RF no i desember.

 

Er det noko eg kan gjere her for at det ikkje skal vere muleg å be om utbetaling på avslutta saker?


Forslag:

  • Bør vi fjerne mulighet å opprette en anmodning om utbetaling på tilsagn som er avsluttet/kansellert?

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar