28.10.2016 - DRIFTSAVBRUDD SERVER

Regionalforvaltning.no gikk ned i natt ca 04:30 grunnet brann i en UPS (strømforsyning) tilknyttet serverlokasjon i Oslo. Servere kom tilbake på nett ca 09:00 og alt fungerer nå som normalt.