29.09.2016 - BUGFIKS: Utrapportering med utvalg på bud.område

Følgende endringer er utført i denne oppdateringen:

  • BUGFIKS: under produksjon av enkelte Excel rapporter i søknadsregister når utvalg ble gjort på "Bud.område" tok kjøring > 1 min slik at TIMEOUT melding ble rapportert, dette er nå fikset
  • ENDRING: flere spørringer knyttet til utrapportering er forbedret med tanke på hastighet