29.08.2016 - ENDRINGER: Utrapportering, fakturanummer, INTERREG Nord

Endringsoversikt


Følgende endringer er publisert i denne versjon:

  • nytt flettefelt "Fakturanummer" til bruk i dokumentmaler knyttet til anmodning/anvisning (mer info under)
  • flere kolonner i excel rapport "KRD All informasjon" knyttet til offentlig støtte som er tilgjengelig i forvalter-rollen under "Ramme/regnskap" => "Hele fylket" (mer info under)
  • nytt søknadsskjema tilpasset "INTERREG Nord" publisert (klikk for mer info)
Detaljert informasjon om enkelte punkter ovenfor


Ang. fakturanummer

Ang. excel rapport "KRD All informasjon"