16.08.2016 - Uttesting av søknadsskjema for Interreg Nord

Til orientering har vi publisert nytt søknadsskjema for uttesting til aktuell forvalter. Søknadskjema er tilpasset Interreg Nord programmet.


Uttesting av skjema vil ferdigstilles i løpet av ukene 33-34.