16.08.2016 - ENDRINGER: Konfigurasjon epost adresser arkiv

 Følgende endringer publisert i denne versjon:

  • Vi har sett det forekommer noen feil på innlegging av e-post adresser til arkiv. I praksis medfører feil innlegging at kun første e-post adresse mottar det som går til arkiv. Vi har derfor lagt inn mer spesifikk informasjon på skjermbildet som vist under.
  • Før lagring av skjema utføres en validering som bl.a. fjerner evt mellomrom innlagt mellom hver adresse.
  • Vi vet en del forvaltere i dag har en konfigurasjon som inneholder feil. Dette kan være e-post adresser med utvidet informasjon ala "SPINE AS <post@spine.no>" eller det er lagt inn mellomrom for å skille flere e-post adresser. Vi har valgt å ikke gjøre en automatisk korreksjon på denne informasjon. Dersom vi hadde gjort det ville en god del personer begynt å motta kopi av arkiv e-poster umiddelbart. Vi ber derfor administratorer i forvalter-rollene om å kontrollere og evt oppdatere "Konfigurasjon" av arkiv.