18.07.2016 - BUGFIKS: Bruk av safari på Mac maskiner

 Følgende endringer er publisert i systemet:

  • Enkelte brukere har opplevd tekniske problemer under utfylling av søknad på Mac når nettleser Safari har vært benyttet. Dette problemet har kun blitt rapportert når søker har benyttet (1) nettleser Safari og (2) på en Mac maskin og (3) under utfylling av søknad basert på skjemamal for kommunalt næringsfond.

    Vi har klart å lokalisere problemet og det viste seg å være knyttet til et bibliotek ASP.Net Ajax Control Tookit som benyttes for å håndtere skjema som består av flere sider(faner). Vi har nå oppgradert bibliotek til siste versjon og problemet ser nå ut til å være løst.