09.06.2016 - ENDRINGER: Gruppeunntakene oversatt til norsk tekst

Følgende endringer er publisert i systemet 09.06.2016:

  • KMD har oversatt gruppeunntakene fra engelsk tekst til norsk tekst. Dette er nå publisert i systemet som illustrert på bildet under. I tillegg er de "gamle gruppeunntakene" utelatt fra nedtrekksmenyen.  • (07.06.2016) Dokumentmaler for Merkur-programmet endret. Undertekst knyttet til kapittel "Finansiering" i dokumentmalene er fjernet.