02.06.2016 - BUGFIKS: feil beregning av maksimalt beløp til utbetaling

Følgende endringer publisert i systemet 02.06.2016:

  • BUGFIKS: Feil i rutine som viser maksimalt beløp til utbetaling hvor "detaljert kostnadsrapportering" benyttes, er fikset. Problemstilling illustrert på bildet under.
  • Konsekvens av denne feil har kun vært på tilsagn hvor godkjente kostnader har blitt korrigert i forhold til de opprinnelige kostnadene innlagt på søknaden.