30.05.2016 - BUGFIKS: feil i KNF skjema PDF dokument

 Følgende endringer publisert i systemet 30.05.2016:

  • BUGFIKS: Tekst innlagt på KNF-skjema i feltet "Tilskudd til andre" har ikke blitt korrekt flettet i PDF versjon av søknad. Dette er nå rettet.