Start et nytt emne
Planlagt

Forslag til endringer på KNF skjema

Det har kommet forslag til endringer på KNF skjema vår 2016. Vi dokumenterer her ønsker og forslag mottatt så langt.


  1. "   Søknadsskjema kommunalt næringsfond; Forvaltar (Business Region Bergen) melder behov om meir brukarvennleg utforming av skjemaet der enkelte felt med fordel kan tydeleggjerast (søknadsbeløp/ kostnad-/ finansieringsplan), og ev muligheit for å legge til eigne tilleggspunkter (spørsmål) i søknaden (som forvaltar kan leggje til).

  2. Hadde det vore ein ide og lagt inn eit spørsmål i søknaden til KNF som gjeld tal tilsette i dei bedriftene som søkjer støtte og ev. kva potensialet for nye arbeidsplassar er ved å gjennomføre tiltaket
     
    Vi vert også spurt om dette i rapporteringa, jf.:

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar