30.03.2016 - ENDRINGER: Filnavn på vedlegg

 Følgende endringer er publisert den 30.03.2016:

  • ENDRE: Dersom filnavn på vedlegg lastet opp på en søknad er mer enn 45 tegn langt, vises dette på digital søknad avkortet grunnet tekniske forhold. (se bildet under)  For øvrig blir opprinnelig langt filnavn lagret i databasen og dermed også valgte filnavn ved nedlasting i ettertid og ved innsendelse til forvalter.