02.03.2016 - ENDRINGER: Avansert søk tilsagnsregister

 Følgende endringer publisert i systemet 02.-03.03.2016:

  • ENDRE: Utvidet søkemulighet med operatorene AND og OR implementert i søkefelt under søknad-/tilsagnsregister i forvalter-rollen (se bildet under).
  • BUGFIKS: Problem med filnavn på nedlastet dokument/-mal i Internet Explorer (IE) hvor selve filnavnet har inneholdt skandinaviske tegn som (æ,ø,å). Dette har kun vært et problem i IE og er nå fikset.

    03.03.2016
  • BUGFIKS:  fikset en regresjonsfeil som har oppstått av endringer utført et par dager tilbake i tid, fiks gjelder visning av saksbehandler og støtteordning i utbetalingsregister hos forvalter (se bildet under)


Bildet under illustrerer endring utført på første punkt ovenfor.

Pkt bugfiks den 03.03.2016