29.02.2016 - ENDRINGER: Anmodning om utbetaling

Følgende endringer er publisert i systemet:

  • ENDRE: på samtlige skjermbilder relatert til anmodning om utbetaling, er venstre kolonne med snarveier fjernet slik at det blir mer bredde for visning av skjermbildene knyttet til anmodning om utbetalinger
  • ENDRE: på samtlige skjermbilder relatert til anmodning om utbetaling vises tittel på tilsagn med større og grønn skrift slik at dette er mer synlig enn annen informasjon
  • ENDRE (under utvikling): i tillegg blir det utviklet funksjonalitet tilknyttet skjema anmodning om utbetaling (1) forvalter kan skrive egen instruksjonstekst for utfylling og (2) nytt valgfritt datafelt som søker kan fylle ut med ledetekst "Vår referanse"


Bildene under illustrerer punktene ovenfor.