11.02.2016 - BUGFIKS: beregning av maks. beløp til utb.

Følgende endringer publisert i systemet 11.02.2016:

  • BUGFIKS: På anmodning om utbetaling når "detaljert kostnadsrapportering" benyttes, kalkuleres maksimalt beløp til utbetaling iht brøk eller prosentsats kalkulert ut fra tilskudd gitt og hva dette utgjørt av de totale godkjente kostnadene. Tidligere benyttet vi brøk mellom tilskudd gitt og sum kostnader på opprinnelig søknad og ikke de evt korrigerte og godkjente kostnadene på tilsagnet.
    Prosentsats som vises under kostnadsrapportering for søker og under saksbehandling (støtteandel) for saksbehandler er nå identisk også dersom de godkjente kostnader er redusert i forhold til opprinnelige kostnader. Se bildet under.