25.01.2016 - ENDRINGER: Søknadsskjema Interreg BotniaAtlantica

Følgende endringer er publisert i systemet:

  • ENDRE: Søknadsskjema for INTERREG BotniaAtlantica fullført og publisert for uttesting
  • ENDRE: Rutine for kontroll av utfylte skjema før innsendelse korrigert for skjema INTERREG Sv-No
  • ENDRE: Nytt og mer visuelt bilde av "spørsmålstegn" som trigger popup visning av hjelpetekster på de ulike skjemaene
  • ENDRE: Forbedret layout og innhold i støtteordningregister (kun forvalter modul)
  • ENDRE: Diverse mindre layoutsmessige forbedringer


Vi beskriver i påfølgende avsnitt enkelte punkter ovenfor i mer detalj.Pkt 1: Søknadsskjema for INTERREG BotniaAtlantica fullført og publisert for uttesting


Søknadsskjema for INTERREG BotniaAtlantica er nå fullført og klar for uttesting. Viser til artikkel på lenke under for mer informasjon om dette søknadsskjemaet:Skjematisk oversikt på endringer utført:

STARTSIDE

- info endret

KONTAKTINFORMASJON

- fjernet oppslag til kontaktregister på kontaktene

- endringer på org.nr og kontaktperson under Lead partner

INNSATSOMRÅDE

- fikset feil i tekst på mål 1.1

- lagt inn 2 stk "snakkebobler" hvor du kan legge inn veiledningstekster

- lagt inn info om i ledetekst om "(kun ett valg på undermålene)", mao har jeg ikke programmert noen kontroll på dette som skyldes at det ikke er standard egenskap på komponent benyttet her for det, må evt endre komponent fra CHECKLISTBOX til RADIOLIST for å få det til på en god måte, så føler vel det er unødvendig mye arbeid for denne problemstillingen

SPESIFIKASJON

- antall tegn kontroll justert som bestilt

- samtlige felter viser antall tegn kontroll

- samarbeidspartner fjernet

ØKONOMI

- fjernet land i øk.planer

- fjernet visning av prosentandel NO vs. EU

- standard visning i planer er 4 år

- ved opprettelse av ny søknad hentes automatisk evt sjablong spesifikasjon på kostnads-/fin.planer spesifisert på støtteordning

- endring av ledetekst på tids-/milepælsplan

- utvidet tids-/milepælsplan i antall linjer som vises

DOKUMENTMAL

- oppdatert dokumentmal iht siste endringer

ANNET

- rutine for kontroll før innsendelse korrigert iht siste endringer
Pkt 2: Rutine for kontroll av utfylte skjema før innsendelse korrigert for skjema INTERREG Sv-No


Det er foretatt et par korrigering på rutine som kontrollerer utfylt søknad før innsendelse. Dette gjelder i hovedsak korrigering av tekster benyttet på informasjonsplakat. Tekstene er nå justert slik at de er identisk med tekster benyttet på selve søknadsskjema.

Pkt 3: Nytt og mer visuelt bilde av "spørsmålstegn" som trigger popup visning av hjelpetekster på de ulike skjemaene


På alle skjema eksisterer det et ikon (spørsmålstegn) som ved å føre musen over ikonet trigger en popup med relevant veiledningstekst for datafelt. Vi har nå endret dette ikonet slik at det er mer visuelt og fremtredende med den hensikt å trigge søkere til å lese disse veiledningstekstene.


Dersom du fortsatt ser de gamle grå ikonene, trykk F5 (eller CTRL-F5) i browser for å hente alle bilder på nytt fra server.
Pkt 4: Forbedret layout og innhold i støtteordningsregister (kun forvalter modul)


Forbedret layout og innhold i støtteordningsregisteret.