13.01.2016 - ENDRINGER: Årsrapportering

Sammendrag av endringer publisert den 13.01.2016. Alle endringer beskrevet her, gjelder kun i forvaltermodulen:

  • ENDRE: det er nå alltid mulig å velge hvilket KMD kategoriregime som skal benyttes på et tilsagn under saksbehandlingsbildet, tildligere ble dette styrt av årstallet på tilsagnet (mer info under)
  • ENDRE: i veiviser for årsrapportering har vi forbedret og utvidet den informasjon som er tilgjengelig på hvert tilsagn i forhold til om korrekt KMD kategoriregime for 2015 er benyttet (mer info under)
  • NY: ny knapp på startsiden til et prosjekt under dokumentproduksjon for utskrift av standard PDF av søknaden (mer info under)


Vi beskriver i påfølgende avsnitt samtlige punkter ovenfor i mer detalj.Pkt 1: Viser alltid KMD kategoriregime velgefelt

Pkt 2: Veiviser for årsrapportering


Pkt 3: Ny knapp for utskrift av standard PDF av søknad