05.01.2016 - ENDRINGER: Informasjon om nye søknadsskjemaer

Sammendrag endringer publisert den 05.01.2016:

  • BUGFIKS: Regresjonsfeil relatert til visning av innsatsområder på INTERREG skjemaene for SV-NO og ØKS
  • NY: Test versjon av søknadsskjema for INTERREG Botnia-Atlantica publisert
  • NY: Utrullering av nytt standard søknadsskjema (v2) startet


Vi beskriver i påfølgende avsnitt enkelte punkter i mer detalj.


Pkt 1: Regresjonsfeil visning av innsatsområder på INTERREG skjema

I forbindelse med oppdatering utført på systemet i desember, ble det inkludert en feil på visning av innsatsområder hva gjelder skjema for INTERREG SV-NO og ØKS.


Bildet under illustrerer feil og hvordan dette nå er rettet.

Pkt 2: Beta versjon av INTERREG Botnia-Atlantica publisert for testing og gjennomgang

Nytt skjema for ordningen INTERREG Botnia-Atlantica blir publisert i produksjon i løpet av et par dager. Vi har nå publisert en beta versjon for uttesting og gjennomgang. Innhold og funksjonalitet på dette skjemaet blir publisert som egen artikkel på brukerstøtte under kapittel "Søknadsskjema utforming".


Pkt 3: Utrullering av ny versjon av standard søknadsskjema (v2) startet

Det har over tid i fjor høst blitt utviklet og tilpasset en ny versjon og forbedret versjon av standard søknadsskjema. Vi har nå startet en prosess med utrullering av den nye versjonen. Informasjon om den nye versjonen av standard søknadsskjema blir også publisert som en egen artikkel på brukerstøtte under kapittel "Søknadsskjema utforming". Dette er et arbeid som vil bli fullført i løpet av uke 1.