13.12.2015 - ENDRINGER: Forbedringer i forvalter-rollen, ny tematisk kategori Miljø

 Følgende endringer er publisert den 13.-14.12.2015:

 1. NY: Ny tematisk kategori "Miljø" lagt inn på støtteordning (mer info under)
 2. ENDRING: Filtrering av saker under fanen "Alle" i søknadsregister hos forvalter (mer info under)
 3. ENDRING: Fjernet hovedmenyvalget "Tilsagn" for saksbehandlere hos forvalter (mer info under)
 4. ENDRING: Regnskapsteknisk justering på hvilke prosjektstatus saker må ha for å bidra til kolonnen "Avsatt" under Ramme/regnskap (mer info under)
 5. ENDRING: Mer fremtredende visuell visning av rubrikk nyheter på startside til saksbehandler/administrator i 2 uker etter publiseringVi beskriver i påfølgende avsnitt i mer detaljer noen av punktene ovenfor.Pkt 1: Ny tematisk kategori "Miljø" lagt inn på støtteordning

Etter ønske fra en fylkeskommune er det lagt inn ny tematisk kategori "Miljø" på støtteordning. Bakgrunn ønske var relatert til behov filtrering av støtteordning knyttet til el-ladestasjoner o.l.


Merknad:
 • NB! Den enkelte forvalter må selv gå inn på aktuell støtteordning å krysse av for denne kategorien.


Pkt 2: Filtrering av saker under fanen "Alle" i søknadsregister hos forvalter

Etter ønske hos flere forvaltere er det gjort en endring på hvilke saker som vises under fanen "Alle" i søknadsregisteret. Bakgrunnen for endringen er ønske om å "røkte" bort saker som står som "Ikke sendt" og som aldri har vært sendt inn til forvalter. 


Endring utført på utvalg betyr følgende endringer knyttet til søknader med prosjektstatus "Ikke sendt" og hva som vises under fanen "Alle":

 • Søknader "Ikke sendt" som aldri har vært sendt inn til forvalter, vises nå IKKE lenger under "Alle"
 • Søknader "Ikke sendt" som har vært sendt inn men er returnert til søker for ny innsendelse, vises fortsatt under fanen "Alle"


I forbindelse med implementering av denne endringen har vi også lagt inn ny mulighet for eksplisitt filtrering på prosjektstatus som vist på bildet under.

Pkt 3: Fjernet hovedmenyvalget "Tilsagn" for saksbehandlere hos forvalter
Pkt 4: Regnskapsteknisk justering på hvilke prosjektstatus saker må ha for å bidra til kolonnen "Avsatt" under Ramme/regnskap

Kolonnen "Avsatt beløp" som vises under ramme/regnskap i ulike sammenehenger, vises nå kun på søknader med følgende prosjektstatus:
 • Sendt
 • Under behandling
 • Avventer vedtak


Det er viktig for forvaltere å være klar over følgende regnskapsmessig implikasjon av denne endringen i tilfellet beskrevet under:

 • I de tilfeller hvor saksbehandler legger inn tilskuddet tidlig i søknadens saksbehandling, vil dette beløpet vises i kolonnen "Avsatt" inntil søknaden blir avslått eller innvilget.
 • Dersom søknad sendes i retur for redigering og ny innsendelse, vil det avsatte beløpet ikke vises under Ramme/regnskap før søknaden er sendt inn på nytt.


På bildet under illustrerer vi en sak som ikke lenger vil bidra til kolonnen "Avsatt" etter endringen fordi status på denne søknaden er "Begrunnet retur". Så dersom tilsvarende rapport som vist under tas ut i dag, vil rad 2 under vise 0 i kolonnen avsatt.