06.12.2015 - ENDRINGER: Forbedringer og ny funksjonalitet i forvalter-rollen

 

Følgende endringer er publisert den 06.12.2015 som har betydning for brukere tilknyttet forvalter-rollen på Regionalforvaltning.NO:

  1. ENDRING: Hovedregisteret for oppfølging av innsendte anmodninger om utbetaling, er forbedret i struktur, informasjon og design. (mer info under)
  2. ENDRING: Forbedret struktur av informasjon i utbetalingsliste som vises for ett spesifikt tilsagn. (Se tilsvarende nyhet om endringer tilknyttet søker-rollen.)
  3. NY: Administrator kan aktivere bruk av detaljert kostnadsrapportering.  Denne funksjonalitet er bestilt og utviklet i samarbeid med INTERREG Sverige-Norge og er foreløpig kun synlig for enkelte aktuelle forvaltere. For mer informasjon se separat artikkel om detaljert kostnadsrapportering.Vi beskriver i påfølgende kapittel i mer detalj hvilke endringer som er utført tilknyttet enkelte av punktene ovenfor.


Pkt 1: Hovedregisteret for oppfølging av innsendte anmodninger om utbetaling, er forbedret i struktur, informasjon og designPkt 3: Detaljert kostnadsrapportering på anmodning om utbetaling

Bildet under viser skjema "anmodning om utbetaling" hvor søker fyller ut detaljerte kostnader.


Ny dokumentmal for anmodning er tilpasset struktur for detaljert kostnadsrapportering. Utsnitt under viser hvordan detaljerte kostnadsrapport vises i produsert PDF.