06.12.2015 - ENDRINGER: Forbedret design i søker-rollen

Følgende endringer er publisert den 06.12.2015 som har betydning for søkere på Regionalforvaltning.NO:

  1. ENDRING: Forbedret design og plassering av informasjon i søknads-/tilsagnsregister. (mer info under)
  2. ENDRING: Forbedret design og plassering av informasjon i utbetalingslisten tilknyttet et tilsagn. (mer info under)
  3. ENDRING: Visning av status inkluderer også dato der dette er fornuftig og aktuelt. (mer info under)
  4. NY: For søkere på enkelte INTERREG ordninger, er det nå publisert detaljert kostnadsrapportering i forbindelse med utfylling av anmodning om utbetaling. Denne funksjonalitet er bestilt og utviklet i samarbeid med INTERREG Sverige-Norge. For mer informasjon se separat artikkel detaljert kostnadsrapportering.Vi beskriver i påfølgende kapittel i mer detalj hvilke endringer som er utført tilknyttet enkelte av punktene ovenfor.Pkt 1: Forbedret design og plassering av informasjon i søknads-/tilsagnsregister.


Pkt 2: Forbedret design og plassering av informasjon i utbetalingslisten tilknyttet et tilsagn

Pkt 3: Visning av status inkluderer også dato der dette er fornuftig og aktuelt.