03.12.2015 - ENDRINGER: Referat brukerråd 19.10.2015

Følgende endringer publisert 03.12.2015:

  • ENDRING: Referat fra siste brukerrådsmøte den 19.10.2015 publisert her på brukerstøtte og lenke lagt inn i nyhetsrubrikk på startsiden til saksbehandlere i forvalter-rollen.


  • ENDRING: Snarvei "Ny rapport" for registrering av MRS-rapport som blir faset ut av systemet, er endret til "Ny rapport (utfaset)"