07.11.2015 - ENDRINGER: Oversikt endringer i søker-rollen

Følgende endringer er publisert i Regionalforvaltning.NO den 07.11.2015 som har betydning for søkere:

  1. NY: Lenke på startside for utskrift av publisert og utskriftsvennlig informasjon om støtteordning. (Mer info under)
  2. ENDRING: Funksjonell og designmessig forbedring søkeside for publiserte støtteordninger. (Mer info under)
  3. ENDRING: Rutine for utsendelse av "Glemt passord" er mindre restriktiv når mobilnummer er angitt. Nå sendes informasjon til angitt e-post adresse selv om mobilnummer er feil eller ikke registrert på brukerkonto. Som tidligere vil informasjon gå til mobil dersom både e-post og mobilnummer er korrekt angitt.
  4. ENDRING: Informasjon til søker ved opprettelse av "Ny rapport" (MRS-rapport) om at denne rapport ikke lenger er obligatorisk. (Mer info under)
  5. ENDRING: Funksjonell forbedring av startsiden til søker. Viser nå kun søknader på startsiden som er endret det siste året. (Mer info under)Vi beskriver i påfølgende kapittel i mer detalj hvilke endringer som er utført på enkelte av punktene ovenfor.


Pkt 1: Utskriftsvennlig informasjon om støtteordningPkt 2: Forbedring av søkeside for støtteordninger


Noen mindre endringer i tillegg til de som er bekrevet på bildet:
  • søkevindu vises uten snarveimeny i venstre kolonne for bedre plass til tabell informasjon
  • fjernet kolonner som tidligere vist fylke og kommune
  • tittel på støtteordning og navn på forvalter vises i samme kolonne for enklere visning på nettbrett


Pkt 4: Ny informasjon til søker ved opprettelse av "Ny rapport" (MRS-rapport)Pkt 5: Endringer på startsiden til søker