Start et nytt emne

Kvittering til søker etter innsendt anmodning

Etter innsendt anmodning om utbetaling vises ny status i selve utbetalingslisten. Men p.t. blir det ikke sendt noen annen form for kvittering pr. e-post.


Det er gitt tilbakemelding fra søker at dette er ønsket og forventet.Logg inn eller Registrér publiser en kommentar