Start et nytt emne
Utsatt

Mulighet for lagring av komplett sett av dokumenter (tilsagnsbrev)

(Ønske fra søker)


Aktiv bruker i en næringslivsforening ønsker sterkt at samtlige relevante dokumenter knyttet til søknad ligger i Regionalforvaltning.no. Dette fordi søker-rollen blir som et "mini arkiv" system hvor dokumenter og rapporter hentes ut etter behov.


Spesifikt ønsker vedkommende f.eks. at utsendt tilsagnsbrev også ligger lagret i søker-rollen for ettertiden. (dette er også tidligere foreslått her)


Søker også mer informasjon (oppe i dager) i søknadsregister hva gjelder status på utbetalinger. Dette er type informasjon som kan hentes ut i Excel form, men ønske er å se dette direkte i tilsagnsregisteret.


Logg inn eller Registrér publiser en kommentar