17.07.2015 - BUGFIKS: Validering av beløp på anmodning om utbetaling

Følgende endringer er publisert i systemet den 17.07.2015:

  • BUGFIKS: Under utfylling av anmodning om utbetaling må beløp skrives inn som heltall tilsvarende "150000" eller "150 000". Dersom beløp ble lagt inn med desimaler tilsvarende "150000.00" eller "150000,00", ble det gitt melding om dette via en popup feilmelding. Dernest ble side 2 for utfylling av verbale rapportene åpnet.

    Dette er nå rettet slik at søker kommer direkte tilbake til side 1 slik at beløp må være et helttall før veiviser går videre til side 2.