04.07.2015 - Planlagt systemvedlikehold gjennomført

Til orientering ble planlagt systemvedlikehold gjennomført den 4.juli kl.15:00. Regionalforvaltning.no var ute av drift i ca. 1.5t i perioden 15:00 til 16:30.