25.06.2015 - BUGFIKS: pdf produksjon av søknad

Følgende endringer er publisert i systemet den 25.06.2015:

 • BUGFIKS: Vi har et par ganger i året opplevd enkelte problemer med produksjon av PDF av søknad. Dette har i hovedsak vært relatert til:
  (1) feil i egendefinert dokumentmal hos forvalter eller bruk av "Sideoppsett -> Skift" for visning av kolonner eller ulike header/footers
  (2) søker har lagt inn lange uombrekkelige URL som referanse i tekst
  (3) under utfylling av søknad hvor søker har kopiert tekst fra andre type dokumenter, har spesialtegn blitt inkludert som har skapt problemer for PDF produksjon

  Vi har nå korrigert rutine som håndterer pkt (2) ovenfor. Dette betyr i praksis at vi har justert logikk som splitter opp lange URL'er med mellomrom slik at disse kan ombrekkes under produksjon av PDF.

 • ENDRING: På startside til søker i høyre kolonne er nå to rubrikker åpnet som standard. Tidligere var kun første rubrikk referert under åpen. Dette gjelder rubrikkene:
  - "Søknader under behandling/utfylling"
  - "Innvilget tilsagn for oppfølging"