19.06.2015 - ENDRINGER: forbedringer på startside i søker-rollen

Endringer publisert har i hovedsak kun betydning for søker-rollen. Følgende endringer er publisert i systemet 19.06.2015:

 • NY: rubrikk i høyre kolonne på startsiden viser alle meldninger fra forvaltere det siste året (se mer info under)
 • NY: flere rubrikker i høyre kolonne på startsiden for visning av status på  hhv
  - søknader under behandling eller utfylling
  - tilsagn for oppfølging
  - søknader avsluttet
  (se mer info under)
 • ENDRING: rubrikkene i høyre kolonne på startsiden ligger i panel som kan utvides eller lukkes

Detaljert beskrivelse av enkelte punkter ovenfor.


Pkt. NY: rubrikk i høyre kolonne på startsiden viser alle meldninger fra forvaltere det siste året

Pkt. NY: flere rubrikker i høyre kolonne på startsiden for visning av status på søknader/tilsagn