19.06.2015 - BUGFIKS: feilmelding under opprettelse av nytt budsjettområde

Følgende endringer er publisert i systemet 19.06.2015:

  • BUGFIKS: følgefeil av endringer utført tidligere denne uken knyttet til feltene "KMD forvalter" og KMD midler" på skjermbildet for opprettelse av nytt budsjettområde er løst, feil hindret forvalter i å kunne opprette nye budsjettområder, mottok 1 stk tilbakemelding på denne feil