18.06.2015 - ENDRINGER: startet "utfasing" av MRS-rapport

Følgende endringer er publisert i systemet 18.06.2015:

  • NY: automatisk visning av merknadshistorikk på prosjekt ved å føre mus over "snakkeboble" ikon

  • ENDRE: Vi har i denne oppdatering utført noen endringer for å "tone ned" funksjonalitet knyttet til "MRS-rapport". Dette er en funksjonalitet som over tid blir fjernet. I denne oppdateringen er følgende endringer utført: 
    - knapp for "MRS" fjernet fra søknadsregister (gjelder både  forvalter- og søkerrollen)
    - knapp for "Rapport(MRS)"  for oppfølging av tilsagn på på startsiden, er fjernetDetaljert beskrivelse av enkelte av punktene ovenfor.


Pkt. NY: automatisk visning av merknadshistorikk på prosjekt ved å føre mus over "snakkeboble" ikon
Pkt. utfasing av MRS-rapport