Start et nytt emne
Ikke Tatt

Informere om total offentlig støtte mottatt i "treårsperioden"

Mottatt forespørsel fra Buskerud knyttet til informasjon som legges inn på beskrivelse av offentlig støtte som vist på bildet under.


Ønske fra Buskerud er å informere søker om at de også må fylle ut beløp mottatt i offentlig støtte de tre siste regnskapsårene. Pr i dag fremkommer dette ønsket ikke hverken i ledetekst eller popup hjelp.


Så den enkle løsningen her er å endre ledetekst til å inkludere krav om utfylling av total offentlig støtte mottatt de tre siste regnskapsårene.I veileder for offentlig støtte er det på side 71 bl.a. informasjon om dette som illustrert under.1 Comment

Dette hadde vært fint å få inn i søknadsskjemaet til kommunalt næringsfond. Vi spør nå om dette i akseptbrevet som de får vedlagt tilsagnsbrevet. Det er jo fint om de også må oppgi beløp.


Logg inn eller Registrér publiser en kommentar