17.06.2015 - ENDRINGER: forbedringer knyttet til ramme/støtteordninger

Endringer publisert har kun betydning for de som innehar forvalter-roller. Følgende endringer er publisert i systemet 17.06.2015: 

  • NY: visning av status på publiserte støtteordninger på startside til saksbehandler og administrator (se mer info under)

  • NY: bruk av panel på startside som kan åpnes/lukkes etter behov, gir mulighet for å inkludere mer informasjon på startsiden uten at skjermbildet blir fortettet av alt for mye informasjon

  • NY: nytt felt på ramme og støtteordning som gir mulighet for egen definert sorteringsnøkkel som bestemmer rekkefølge for visning av ramme/støtteordninger i tabell (se mer info under)

  • ENDRE: forbedring av brukergrensesnitt under "Ramme/regnskap", gjelder i hovedsak knapp for å velge ramme for visning av relatert informasjon som budsjettområder m.m.

  • ENDRE: ved opprettelse av ny ramme i hhv forvaltere av type kommune/regionråd blir nå standardvalg på feltene KMD forvalter og KMD midler satt automatisk som bestemt av brukerrådetDetaljert beskrivelse av enkelte av punktene ovenfor.


Pkt. NY: visning av status på publiserte støtteordninger på startside til saksbehandler og administrator

Pkt. NY: nytt felt på ramme og støtteordning som gir mulighet for egen definert sorteringsnøkkel som bestemmer rekkefølge for visning av ramme/støtteordninger i tabell