16.06.2015 - ENDRINGER: meta-data på forvalter om det er kommune eller regionråd

Endringer publisert har kun betydning for de som innehar forvalter-roller.  Følgende endringer er publisert i systemet 16.06.2015:

  • NY: innlagt meta-data på forvalter for å kunne skille på forvaltere som er hhv kommune/regionråd versus fylkeskommune/departement/andre

  • NY: redigeringsbilde for administrator i fylkeskommunene til å kontrollere og komplettere meta-data på alle forvaltere i eget fylke (se detaljert beskrivelse under)

  • ENDRE: business logikk med ekstra filter på feltene "KMD Forvalter" og "KMD Midler" innlagt på skjermbilde for redigering av budsjettområde, dersom forvalter er kommune/regionråd vises kun følgende verdier for de to feltene:
    - KMD Forvalter: 02-Kommune, 03-Regionråd
    - KMD Midler: 02-Omstilling,04-Næringsfond,99-Annet

    Vennligst merk at denne oppdateringen ikke har utført noen endringer i data på eksisterende valg av KMD forvalter/midler til kommuner/regionråd. Tidligere valgte kategorier vil fortsatt vises under endring i tillegg til de kategoriene som er beskrevet ovenfor. Rutine for kopiering av budsjettområde, vil heller ikke overstyre eksisterende valg på kategoriene. Men ved opprettelse av et nytt budsjettområde, vil kun de enkelte kategoriene som beskrevet ovenfor vises for en kommune/regionråd.

  • ENDRE: kosmetiske endringer på skjermbildet for å redigere budsjettområde (se detaljert beskrivelse under)


Detaljert beskrivelse av enkelte punkter ovenfor.


Pkt: NY: redigeringsbilde for administrator i fylkeskommunene til å kontrollere og komplettere meta-data på alle forvaltere i eget fylke
Pkt: ENDRE: kosmetiske endringer på skjermbildet for å redigere budsjettområde