15.06.2015 - ENDRINGER: flere felter i excel rapport, filter på ramme

Følgende endringer er publisert i systemet 15.06.2015:

  • ENDRE: spørring endret i sql base for visning av flere felter i Excel rapportene "Detaljrapport" og "Brukerinformasjon", dette dreier seg om feltet "Støtteandel (%)", i tillegg er det inkludert 3 ekstra felter som kun vises for Merkur-programmet  • ENDRE: filter på ramme/regnskap settes automatisk til "Aktiv" som illustrert under, tidligere ble valg her lagret i en såkalt "cookie"


    Når en ramme er satt til "Inaktiv" betyr det følgende i systemet:
    - rammen vises ikke i nedtrekksmenyer f.eks. under fanen "Fin.kilde" under saksbehandling
    - rammen vises ikke som standard i tabell illustrert ovenfor