23.06.2015 (15.06.2015) - Ny funksjonalitet publiseres i perioden 15. til 30.juni

Til orientering for alle brukere av Regionalforvaltning.no.


I løpet av siste halvdel av juni 2015 vil det bli "rullet" ut flere endringer i Regionalforvaltning.no som har vært diskutert og spesifisert i brukerrådet det siste året. Dette vil være endringer som er knyttet til utvidet eller ny funksjonalitet i systemet. Vi vil i størst mulig grad prøve å beholde eksisterende brukergrensesnitt slik at "ny funksjonalitet" ikke oppleves som noe "ukjent og irriterende".


Vi vil dokumentere alle endringer her på brukerstøtte etter hvert som de er publisert i systemet. Dersom dere har forslag eller meninger om endringene, så send oss gjerne tilbakemelding via brukerstøtte.