01.05.2015 - ENDRINGER: visning av navn på rollen

Sammendrag endringer


Det ble utført to mindre endringer 01.05.2015 etter tilbakemelding fra brukere som vi dokumenterer her sammen med informasjon om endringene utført 29.04.2015.


Følgende endringer er publisert i systemet 01.05.2015:

  • BUGFIKS: vi fikk tilbakemelding om feil også i rapportene "Tilskuddsliste detaljer" og "Utbetalingsliste detaljert" som nå også er fikset mhp visning av prosjekt vedtakstype i Excel rapporter, mao visning av tekstene Politisk og Administrativt
  • BUGFIKS: flettefelt benyttet i dokumentproduksjon "KRDPrimærKategori" fungerte ikke på tilsagn hvor kategorier fra det nye 2015 KMD kategoriregimet var benyttetFølgende endringer er publisert i systemet 29.04.2015:

  • ENDRE: visning av navn på hhv forvalterrollen og søkerrollen
  • BUGFIKS: visning av prosjekt vedtakstype i Excel rapporter


Detaljert beskrivelse av punktene ovenfor endret 29.04.2015 


Pkt 1: visning av navn på rollenPkt 2: bugfiks visning av prosjektvedtakstype i Excel rapporter


For enkelte forvaltere som benytter "Prosjekt vedtakstype", har det blitt feil i visning av dette felt i Excel rapporter ved en tidligere oppdatering. Nå vises betydning av numerisk verdi på vedtakstype i Excel rapportene tilsvarende som vist under.