16.04.2015 - ENDRINGER: utvalg tilsagnsregister forvalter-modul

Sammendrag endringer


Følgende endringer er publisert i systemet:

  • flere oppfølgingsfiltre for saksbehandler i tilsagnsregisteret


Detaljert beskrivelse av punktene ovenfor