15.04.2015 - ENDRINGER: lesemodus, utvalgsfilter utbetalt

Sammendrag endringer


Følgende endringer er publisert i systemet:

  • ved åpning av en søknad i lesemodus, "låses" diverse type felter på skjema for redigering
  • nye filter for saksbehandler i tilsagnsregister på andel utbetalt av tilskudd


Detaljert beskrivelse av punktene ovenfor


Pkt. 1: lesemodus


Merknader:
  • endring skissert her gjelder samtlige søknadsskjema (standard, KNF, Merkur og INTERREG)
  • pr. 15.04 gjelder det ikke på "Forenklet tilsagn"Pkt. 2: filter på andel utbetaltMerknader:
  • kalkulasjon av % andel utbetalt er tilsvarende formel:
    100 - ( (INNVILGET  - TILBAKEFØRT - UTBETALT) * 100 / INNVILGET ) = % andel utbetalt
  • som standard blir tilsagn uten utbetalinger ekskludert fra utvalg, unntaket her er filter "Utbetalt 0%" som vil vise alle tilsagn hvor det ikke er registrert noen utbetalinger
  • enkelte filtre vil kunne gi ingen tilsagn som resultat (tom liste)