30.03.2015 - ENDRINGER: PDF produksjon Interreg

Sammendrag endringer


Følgende endringer er publisert i systemet:

  1. tekniske korrigeringer i rutine for PDF produksjon av søknadsdokument


Detaljert beskrivelse endringer


Vi forklarer her i mer detalj punktene ovenfor.

 

Pkt. 1: tekniske korrigeringer i rutine for PDF produksjon av søknadsdokument

I forbindelse med innføring av elektronisk søknadsskjema for Interreg ØKS har det vist seg å være noen utfordringer i PDF produksjon av innlagt søknad. Dette har vært relatert til selve teksten som limes inn i enkelt tekstfelter og aktivitetsplan som er kopiert fra PDF søknad produsert i det svenske systemet "Min ansökan". Det er gjort et par korrigering i rutine for produksjon av PDF for å håndtere dette.


Det er også gjort to mindre korrigeringer i system dokumentmaler for både INTERREG SV-NO og INTERREG ØKS. Disse er oppdatert i systemet. Disse endringene dreier seg om (1) utvidet plass til kolonne "Mobil" under kontraktopplysninger og (2) flettefeltene tilknyttet Aktivitetsplan prefixed med "ProsjektTidsplan" for å unngå konflikt med andre flettefelter.