20.03.2015 - ENDRINGER: geografi, nynorsk, bud.år

Sammendrag endringer


Følgende endringer er publisert i systemet:

 1. språkvalg nynorsk tilgjengelig i tillegg til bokmål
 2. forbedring av ledetekster/instruks for avkrysning av geografi på samtlige søknadsskjema
 3. ny kolonne i Excel rapporter kalt "Bud.år" i forvalter-rolle, nytt filter i søknadsregister på bud.år
 4. BUGFIKS: viser informasjon om valgte støtteordning i søknadsregister/excel rapporter selv om "Kort tittel" ikke er angitt, gjelder kun forvalter-rollen, vi anbefaler dere alltid å legge inn "Kort tittel" der dette er mulig (ramme, støtteordning, budsjettområde, innsatsområde etc.)Detaljert beskrivelse endringer


Vi forklarer her i mer detalj punktene ovenfor.


(1) nytt språkvalg nynorsk

Det er over tid jobbet med å tilby Nynorsk språk i REGIONALFORVALTNING.no. Dette arbeidet nærmer seg slutten og denne funksjonalitet er nå publisert i systemet. Dette blir fullstendig publisert i løpet av helgen 21.-22.03. Det gjenstår noe kvalitetssikring og enkelte tekster som fortsatt ikke er oversatt av tekniske årsaker.


Vi beskriver her kort "oppdrag nynorsk" implementert på Regionalforvaltning.no:

 • i hovedsak er det kun søker-modul som er oversatt og implementert med nynorsk, men det vil også være en del skjermbilder i forvalter-modul som er oversatt ( i utgangspunktet var forvalter-modul ekskludert fra "oppdrag nynorsk")
 • i søker-modul er informasjonstekster, ledetekster, knappetekster og popup-hjelpetekster oversatt til nynorsk


"Oppdrag nynorsk" er ikke en fullstendig implementering av nynorsk på Regionalforvaltning.no. Dette skyldes både selve oppdraget bestilt av KMD og det skyldes tekniske forhold i programmet. Vi beskriver her elementer i programmet som ikke vil fremstå som "nynorsk" for søker selv om dette målføret er valgt:

 • brukermanual som er tilgjengelig fra hvert skjermbilde
 • artikler og innlegg på support forum tilsvarende denne nyhet
 • dokumenter som produseres i systemet tilsvarende søknad produsert i format PDF (forvalter kan selv tilpasse dokumentmaler på nynorsk)
 • utrapporting til Excel og PDF
 • publiseringstekster på støtteordninger (forvalter kan selv velge å skrive disse på nynorsk)


Pr. 23.03.2015 kjenner vi til enkelte skjermbilder som fortsatt ikke er oversatt i søker-modul. Vi har også et par informasjonstekster vi ennå ikke har fått kvalitetssikret av oversettere. De siste justeringer vil bli implementert i systemet frem mot påske.


(2) justert visning og valg på geografi

For mer intuitiv forståelse av hvilken avkrysning KMD ønsker på geografi, er informasjon i skjermbildet og ledetekster justert. Dersom "ALLE KOMMUNER I FYLKET" er avkrysset skal det ikke avkrysses på enkeltkommuner og vica versa. 


Til orientering er de avkrysninger som er foretatt på illustrasjonsbildet under ikke korrekt avkrysset med hensyn valg av  "Alle kommuner i fylket" versus enkeltkommuner. Dette er kun gjort for å vise hvordan de ulike tekstene fremstår etter avkrysning.(3) budsjettår som ny kolonne i Excel rapporter og filter i forvalter-modul