27.02.2015 - ENDRINGER: INTERREG skjema for ØKS

Systemet er oppdatert med nytt søknadsskjema for "Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS) 2014-2020". Skjemaet bygger på "INTERREG 2014-2020" for Sverige-Norge programmet, men med tilpasninger som kort forklart i denne nyhet.


Konfigurasjon på støtteordning

Skjemautforming og funksjonalitet