23.02.2015 - ENDRINGER: økonomiplaner

Systemet er oppdatert med forbedringer knyttet til innlegging og visning av økonomiske planer.


Beskrivelse av endringer utført:

  • endringer beskrevet her gjelder for både søkere og forvaltere
  • ENDRE: funksjonalitet knyttet til visning av flere år under utfylling av kostnadsoverslag og finansieringsplaner
  • endringer utført gjelder skjema "Standard skjema", "INTERREG 2014-2020", "Forenklet tilsagn" og under "Saksbehandling" (godkjente planer)
  • ENDRE: flettefelter spesifikt for "INTERREG 2014-2020"


Forbedringer utfylling av økonomiplaner

Beskriver her i mer detalj hvilke forbedringer som er implementert i forbindelse med utfylling av kostnads-/finansieringsplaner ved å illustrere på et par bilder under.
Flettefelter for INTERREG


Se artikkel/løsning: