18.02.2015 - ENDRINGER: kopiering til kontaktregister

Endringer publisert:

  • ENDRING: rutine for kopiering av innlagt prosjekteier på søknad/forenklet tilsagn til kontaktregister krever ikke lenger utfylt e-post adresse