09.02.2015 - VIDEO: Registrere søknad, forenklet tilsagn

Til orientering har vi publisert en ny video som viser utfylling av "Forenklet tilsagn". For mer informasjon om forenklet tilsagn og lenke til video, åpne løsning fra lenke under:


Minner om tidligere publiserte videoer: