02.02.2015 - ENDRINGER: Offentlig støtte, INTERREG

  Innholdsfortegnelse på endringer
  Følgende endringer er publisert på REGIONALFORVALTNING.no:
  1. NY: funksjonalitet for overstyring av ledetekster knyttet til "Tidligere offentlig støtte"
  2. NY: publisert for uttesting (kun synlig for enkelte forvaltere) nytt elektronisk søknadsskjema for "INTERREG 2014-2020"
  3. ENDRE: forbedret visning av kostnadsoverslag og finansieringsplan på standard søknadsskjema  Pkt 1. Tidligere offentlig støtte

  Nye konfigurasjonsmuligheter på støtteordning for overstyring av ledetekster knyttet til fanen "Tidligere offentlig støtte".


  For mer informasjon, se artikkel på brukerstøtte:  Pkt. 2 - INTERREG 2014-2020

  Nytt skjema for interreg programmet er publisert i systemet for uttesting. Dette skjemaet vil foreløpig kun være synlig for enkelte forvaltere. Noen nyheter i skjema er:

  • informativ startside
  • eget kategoriregime kalt innsatsområder, investeringsprioriteringer og kvantitative resultatindikatorer
  • ny tidsplan for innlegging av aktiviteter med start-/sluttdato, kostnad og beskrivelse
  • inkludert kolonne i økonomiplaner for visning av EURO basert på innlagt kurs på støtteordning
  • m.m.
  Pkt.3 - Bedre visning av summeringsrader på finansieringsplan

  Endringer her gjelder standard søknadsskjema.