Start et nytt emne
Implementert

Flere finansieringskilder

Forslag fra forvalter i fylkeskommune:


Vil at det skal vises tydelig i søknad- og tilsagnsregisteret at et tilsagn har flere finansieringskilder 

Logg inn eller Registrér publiser en kommentar