23.01.2015 - ENDRINGER: Ny prosjektstatus "Avventer vedtak"

Det er lagt til ny prosjektstatus "Avventer vedtak" som forvalter kan benytte i sin saksbehandling av søknader.


Følgende funksjonalitet er knyttet til ny prosjektstatus:

- Nytt prosjektstatus valg "Avventer vedtak" under saksbehandling

- Søknader med prosjektstatus "Avventer vedtak" filtreres i registre tilsvarende som søknader med status "Sendt" og "Under behandling"

- I søker-rollen som er synlig for søker, vises prosjektstatus "Under behandling" og "Avventer vedtak" med tekst "Behandles". Dette betyr at søker ikke ser noe differensiert informasjon om den er under behandling eller avventer vedtak.


Forvalter-rollen

Søker-rollen