19.01.2015 - VIDEO: Årsrapportering, utbetaling

Til orientering har vi nylig publisert en instruksjonsvideo som viser hvordan søker legger inn en anmodning om utbetaling. Informasjon om rutine for anmodning og lenke til video ligger på følgende løsning (klikk lenke under for å åpne):


Vi har ambisjoner om å utvide antall instruksjonsvideoer i løpet av de neste månedene.