11.04.2014 - REGIONALFORVALTNING.no ikke berørt av problem med OpenSSL

Det har vært rapportert om sikkerhetsproblem nylig i media angående OpenSSL. Vi presiserer at
REGIONALFORVALTNING.no IKKE er berørt av dette problemet.